Zvolte si typ nemovitosti

Stavební deník

Stavební deník je dokument, ve kterém se vedou záznamy o stavbě. Vypovídají tedy o průběhu jednotlivých stavebních prací. Deník lze mít, jak v papírové, tak v elektronické podobě. Elektronická forma umožňuje okamžitou kontrolu údajů a zamezuje dopisování dodatečných informací, následnému přepisování nebo mazání.

Spravovat a zanášet jednotlivé údaje do stavebního deníku, je pro stavebníka zákonnou povinností. Nejedná se o zbytečné papírování, ale jsou nápomocné i při hledání příčin poruch nebo odhalování nesrovnalostí v případě reklamací.

Stavební deník je nezbytností

Jeho vedení je nutné, a to i v případě, že se jedná o stavbu na ohlášku stejně jako na stavební povolení a vliv na něj nemá ani to, že stavíte svépomocí. V deníku by mělo být zapsáno vše důležité, tedy i údaje o průběhu stavby, důležité kroky a zásahy do provádění stavby, včetně povětrnostních podmínek či technologický proces. V okamžiku závady či poruchy dokáže dobře napsaný stavební deník odhalit příčinu a pomoci vyřešit problém, jak technický, tak právní. Jedná se také o důkazní materiál, který je v rukou investora. Nabízí nejen přehled o průběhu prováděných prací, ale dokáže být i rozhodujícím důkazním materiálem v rukou investora, pokud by došlo ke sporu s dodavatelem například v použití jiného materiálu či pracovního postupu. Problém může dojít až k soudnímu sporu a záznamy v deníku jsou neocenitelné.

Všechny záznamy na jednom místě

Existují dvě formy vedení stavebního deníku, a to elektronická, tak i tištěná. Elektronický deník dokáží vést jednotlivé aplikace a programy, jež mohou mít rozdíl mezi využitelností a ukládáním dat, bezpečností, ale i cenou. Záznamy do elektronického deníku se jednoduše doplňují a jsou bezpečně uloženy, protože nehrozí ztráta, znehodnocení, či poškození jako v případě deníku papírového. Elektronický deník dokáže pohlídat předepsanou formu vyplňování a na případné formální chyby dokáže upozornit. Automaticky sleduje aktivity spojené se stavbou, je schopný doplnit počasí, pohlídá docházku osob, které se pohybují na stavbě, také harmonogram stavebních prací. Podle deníku můžete plánovat kontrolní dny, přidělovat úkoly pracovníků apod. Do elektronické formy deníku lze nahrát i nákresy, smlouvy, ale i fotografie, které dokumentují stavební práce včetně GPS souřadnic. Elektronický deník lze vést však jen v případě, že všechny zúčastněné osoby vlastní elektronický podpis.

Jak se chrání data v elektronickém stavebním deníku

Nejenže deník usnadňuje práci, ale je i významným pozitivem pro dostupnost dat a lze do něj nahlížet prakticky odkudkoliv a je vždy po ruce. Deník není možné ztratit a je prakticky přístupný vždycky. Data v něm obsažené jsou přístupné všem, kteří se na něm podílejí a data také umožňují průběžnou i zpětnou kontrolu průběhu stavebních prací. Zadavatel stavby tak může z pohodlí svého domova sledovat průběh stavby i bez fyzické přítomnosti na stavbě. Online deník je také odolný vůči klasickým nástrahám ze strany stavebních firem (úpravy postupů či materiálů). Data jsou uložena na cloudovém úložišti, tedy na úložném systému mimo konkrétní pracoviště, který je spravován třetí stranou. Toto vzdálené zálohování nejen chrání data před ztrátou, ale podává i jasnou a přehlednou informaci o tom, kdy k záznamu došlo. Zabraňuje zpětnému záznamu, mazání, přepisu a jiným nešvarům, které papírový deník umožňuje.

Nezávazně nás kontaktujte:

Máte dotazy? Kontaktujte nás:
Pokud si nevíte rady se samotnou stavbou rodinného domu. Určitě se nezávazně ozvěte. Rádi Vám pomůžeme.

* Jméno a příjmení
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
Zpět na Aktuality